Alat Pengukur Suhu & Kelembaban Min Max

  • Description

    Kami menyediakan Alat ukur suhu dan kelembaban dengan memori minimum maksimum, Thermo Hygro Min Max.

    Dilengkapi juga dengan External Sensor.

    Hubungi Kami.

  • Reviews (0)
    Add a Review